การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยาฟุตบอลสัมพันธ์ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา และ กลุ่มบริษัทงานโครงการ Smart Grid (ALT,ITRON, และ ENERGY MAX) 2565