ติดต่อเรา

บริษัท เอ็นเนอร์จี แม็คซ์ จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )

บริษัท เอ็นเนอร์จี แม็คซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)  เลขที่ 48/124-125,48/126-127 หมู่ที่ 6 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125549004231 

โทร  66 (0) 2-1570740-2     Service 081 – 8208716    โทรสาร  66 (0) 2-1570743