รุ่น EMP12 และ EMP34

            บริหารจัดการค่าไฟฟ้าอย่างง่ายดายด้วย ” มิเตอร์ไฟฟ้าแบบเติมเงิน ”  รุ่น  EMP12  และ  EMP34  ผู้ใช้สามารถทราบปริมาณการใช้ไฟฟ้าตลอดเวลา  ทำให้สามารถวางแผนลดการใช้ไฟฟ้าที่สิ้นเปลืองเกินความจำเป็นได้ และยังทำให้ผู้ใช้ไฟสามารถทยอยชำระค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนได้ตามต้องการ