หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ


เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์
       บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอขอบคุณที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท (https://alt.co.th) ซึ่งบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบรักษาความปลอดภัย มีการเฝ้าระวัง และตรวจสอบเว็บไซต์ให้มีความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ

ผู้ที่ใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทต้องยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการใช้งาน ซึ่งท่านมีหน้าที่ที่จะต้องอ่านโดยละเอียดก่อนเข้าใช้งาน การที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ จะถือว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไขต่าง ๆ ซึ่งมีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างบริษัทกับท่าน หากท่านไม่ยอมรับในเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์บริษัท กรุณาอย่าเข้าใช้บริการเว็บไซต์นี้ บริษัทขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ดังนี้

นโยบายการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์หรือคุกกี้ (Cookies Policy)​​

     บริษัทมีการใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน (“คุกกี้”) บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อช่วยให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้บริการ และช่วยให้บริษัทสามารถพัฒนาท่านภาพของบริการให้ตอบสนองต่อความต้องการของท่านได้มากยิ่งขึ้น​

กกี้คืออะไร?

     คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังเว็บเบราว์เซอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เช่น สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตของท่าน เพื่อทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่างๆ เช่น สถานะการเข้าใช้งานในปัจจุบันของท่าน ข้อมูลการตั้งค่าภาษา ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าใช้งานบนเว็บไซต์ที่ท่านชื่นชอบ เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ​

ประโยชน์ของคุกกี้

     คุกกี้ช่วยให้บริษัททราบว่าท่านเข้าชมส่วนใดในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อที่บริษัทจะสามารถมอบประสบการณ์การใช้บริการที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของท่านและช่วยให้ท่านสามารถใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การบันทึกการตั้งค่าแรกของบริการด้วยคุกกี้จะช่วยให้ท่านเข้าถึงบริการด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน ยกเว้นในกรณีที่คุกกี้ถูกลบซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างจะกลับไปที่ค่าเริ่มต้น

ประเภทของคุกกี้ที่บริษัทใช้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะรายการต่อไปนี้

     คุกกี้ที่จำเป็น (Necessary cookies)

     คุกกี้ประเภทนี้จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อช่วยให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้เว็บไซต์ของบริษัทได้อย่างปลอดภัย จึงไม่สามารถปิดการใช้คุกกี้ประเภทนี้ได้

     คุกกี้เพื่อการวัดผลการทำงาน (Performance cookie)

     คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้บริษัทสามารถวิเคราะห์หรือวัดผลการทำงาน เพื่อให้บริษัทเข้าใจถึงความสนใจของท่าน เช่น การประมวลผลจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ พฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ จำนวนหน้าที่ท่านเข้าใช้งาน โดยบริษัทจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ของบริษัท ให้ตอบสนองตามความต้องการและการใช้งานของท่านให้ดียิ่งขึ้น

     คุกกี้เพื่อช่วยเหลือการทำงาน (Functional cookies)

     คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้บริษัท “จดจำ” ท่านระหว่างการเยี่ยมชมและตั้งค่าเว็บไซต์ ตามลักษณะการใช้งานให้สอดคล้องกับสิ่งที่ท่านเลือกเพื่ออำนวยความสะดวกเมื่อท่านกลับเข้ามาใช้เว็บไซต์ของบริษัทในครั้งถัดไป เช่น การปรับขนาดตัวอักษร ภาษาและส่วนอื่นๆ บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท

คุกกี้ของบุคคลที่สาม

     ในกรณีที่มีการเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายการโฆษณา สื่อสังคมออนไลน์ ผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่นๆ เป็นต้น คุกกี้บางประเภทอาจมีการจัดการโดยบุคคลที่สาม จึงแนะนำให้ท่านศึกษาและทำความเข้าใจนโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามด้วย

การเปลี่ยนแปลงตั้งค่าคุกกี้

     กรณีที่ท่านไม่ปฏิเสธคุกกี้ในการเข้าใช้งานเว็บไซด์ของบริษัท บริษัทถือว่าท่านอนุญาตให้จัดเก็บคุกกี้ไว้บนเครื่องของท่านได้ โดยท่านสามารถลบหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวบนเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อระงับการรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้นี้ได้

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

     นโยบายการใช้คุกกี้นี้อาจมีการปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าท่านเข้าใจการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิต่างๆ รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้จากนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ของบริษัท

​​​เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

       เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทได้ทำการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer หรือ DPO) เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำ ตรวจสอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำระเบียบ คำสั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามที่กำหนดไว้ด้วย

 ติดต่อบริษัท

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

สถานที่ติดต่อ 52/1 ม.5 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 ประเทศไทย

โทรศัพท์ 02-863-899

อีเมล์ dpo@alt.co.th