รุ่น EMT33 และ EMT34

Time-Of-Use Metering มิเตอร์ รุ่น EMT33 และ EMT34