รุ่น EMM12 และ EMM12G

มิเตอร์แบบต่อตรง 1 เฟส  2 สาย 220Vac 50 Hz ขนาด 5(15)A และ 15(45)A