IC CARD

IC CARD การ์ดสำหรับบันทึกข้อมูลการใช้งานหน่วยไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์เสริม สำหรับ  มิเตอร์ รุ่น  EMP12  และ  EMP34

โดยหน่วยไฟฟ้าจะบันทึกในบัตรIC  Card ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถทราบปริมาณการใช้ไฟฟ้าตลอดเวลา ทำให้สามารถวางแผนลดการใช้ไฟฟ้าที่สิ้นเปลืองเกินความจาเป็นได้ และยังทาให้ผู้ใช้ไฟสามารถทยอยชาระค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนได้ตามต้องการ

 

การ์ดเสียบสำหรับบันทึกข้อมูลของมิเตอร์   มีด้วยกัน  2 แบบ

  •  แบบที่ 1  รหัส  IC-EMP-01  เป็นการ์ดแบบ เก็บข้อมูลของมิเตอร์  1 ตัวเท่านั้น
  • แบบที่ 2  รหัส  IC-EMP-02  เป็นการ์ดแบบ เก็ยข้อมูลของมิเตอร์ ได้ทั้งหมดไม่เกิน 169 ตัว